Zijah A. Sokolović: Kobajagi, donijela me roda

.

ROĐENJE – KOBAJAGI, DONIJELA ME RODA

MJESTO ODRŽAVANJA: Ljetno kino, Veliki Brijun

POLAZAK BRODA: 20:00 sati

 

O PREDSTAVI

Tajna vlastitog porijekla je jedna od najuzbudljivijih koja se pred dijete postavlja od trenutka kada stekne svijest o sebi. Od toga kako će biti razriješena i ko i kako će mu pomoći u tome, zavisi njegov daljnji odnos prema vlastitoj spolnosti, odnos prema drugom spolu, razumijevanje ljubavi i svijeta u kojem živi. A o tome ovisi njegovo mentalno zdravlje kada odraste.

U današnje vrijeme komunikacija, kompjutera i televizije i najmlađi se smiju pričama o rodi i bebama koje mame i tate nalaze u kupusu. Roditelji su ipak pred dilemom, kako dijete dovesti do saznanja o nastanku života, a da to bude prirodno i istinito i razumljivo, sa mjerom i ukusom, a ipak bez vulgarizacije i zaplitanja u mutne metafore.

Ova neobična i izuzetna predstava će im pomoći da to učine uz osmijeh na najprirodniji i najprijatniji način.

Produkcija: TH/EA/TR/O

Izvedba: Zijah A. Sokolović

 

Kada Glumac uđe u prazan Prostor počinje pozorište, kaže Peter Brook. To je jedina ideja koja me vukla da od jedne Riječi gradim formu pozorišne predstave i da sa njome istražujem granice Glume. Ovo nije monodrama, ovo je istraživanje. Postoje različite vrste dramaturgije koje gledamo na scenama: klasič-ne, moderne, avangardne, antidramske, one koje razgrađuju dramu i one koje rastjeruju publiku. Dra-maturgija koja mene zanima jest dramaturgija Glumca: svaka je priča, tema ili problem idealan scenski predložak kad je u njezinu centru znatiželjan Glumac. Savremeno je pozorište, grabeći neumorno napri-jed, ma gdje to naprijed bilo, negdje po putu izgubilo svoju svrhu, ono što je Aristotel zvao katarzom. Ja sam katarzu našao u riječi ROĐENJE. Tajna sopstvenog porijekla je jedna od najuzbudljivijih koja se pred dijete postavlja od trenutka kada stekne svijest o sebi. Od toga kako će biti razriješena i ko i kako će mu pomoći u tome, zavisi njegov dalji odnos prema sopstvenoj polnosti, odnos prema drugom polu, razumijevanje ljubavi i svijeta u kojem živi, zavisi njegovo mentalno zdravlje kada odraste. Formula na-izgled jednostavna, ujedno čarobna i pripada Glumcu istraživaču. U današnje vrijeme komunikacija, kompjutera i televizije i najmlađi se smiju pričama “o rodi i bebama koje mame i tate nalaze u kupusu”. O naoko zabranjenim temama, ja sam stavio Glumu ispred sebe, igrajući otvoreno, slobodno, vedro, “rugajući” se iz kuta malog i slabog subjekta djeteta svijetu odraslih na način kako su to činili istinski humoristi, kao što je Ephraim Kishon. Želio sam nenametljivo, jednostavno i prisno uspostaviti kon-takt, dijalog sa publikom, animirati je, zabaviti je Glumačkim zanatom, da bi gradili formu predstave. Želio sam, da isključiva i jedina komplonenta fluidne veze gledališta i pozornice, bude sam Glumac. Da Rođenje, nastanak života, u formi predstave bude “kao” prirodno i istinito i razumljivo, sa mjerom i ukusom, a ipak bez vulgarizacije, uztezanja i zapli-tanja u mutne metafore. Ova neobična forma pred-stave uz osmijeh na najprirodniji i najprijatniji način bi trebala da napravi mali korak prema umjetnosti. Zato je pozorište i izmišljeno i zato Glumci i postoje. Radosno istraživanje najtoplije preporučujem onoj polovini čovječanstva koju sačinjavaju rodi-telji, a u interesu druge polovine čovječanstva, sa-stavljene od djece. Iz “Rođenja – Ko bajagi donijela me roda” rodio se The/Arto projekt.

Zijah A. Sokolovic, Wien, Austrija 1992/93

 

“Sat čista smijeha – glumačke bravure istinskog pripovjedača”

Vjesnik, Helena Braut, 4.8.2001, Zagreb, Hrvatska

 

“Igra oko stabla djetinjstva”

Novi list, Nataša Govedić, 1.9.2002, Rijeka, Hrvatska

 

“Vatromet glumačke parade – veliki glumac Zijah A.Sokolović”

Glas Istre, Branko Mrkušić, 12.11.2003, Rijeka, Hrvatska

 

“Lora je pucala od smijeha”

Slobodna Dalmacija, Jasen Boko, 13.10.2005, Split, Hrvatska

 

“Suze od smijeha”

Splitske novine, Katja Tokić, 14.10.2005, Split, Hrvatska

 

“Za Zijaha nikad nema dovoljno stolica”

Večernji list, (T.P.), 24.7.2008

Izvedbe

Događaj je završio ili trenutno nije na rasporedu

Premijera: 18.2.1993., Interkulttheater, Wien

Na 28. Nacionalnom festivalu malih teatarskih formi, Vratza, u Bugarskoj, predstava je osvojila specijalnu nagradu “Stefan Dragostinov”, a Zijah A. Sokolović Grand Prix međunarodnog žirija za najboljeg glumca festivala.

Na 17. festivalu pučkog teatra predstava je po ocjeni stručnog žirija proglašena za najbolju predstavu u cjelini, a po ocjeni glasova publike za najbolju predstavu festivala.

Tekst je preveden na slovenački jezik, Ljubljana 1998, a igra Gašper Tič – nagrada “Zlatna paličica”.

Nagradom publike predstava je nagrađena “Mostarskom liskom”, kao najbolja predstava, Mostar 2006.

Tekst preveden na hrvatski jezik, Zagreb 2003, igra Dražen Šivak, Nagra-da Hrvatskog glumišta.