RUTA: Mestno gledališče ljubljansko: Junakinje

Predstava se igra u okviru Regionalne unije teatara (RUTA).

Lettie Precious, Sabrina Mahfouz, Hannah Khalil, Stella Duffy, Isley Lynn, Chinonyerem Odimba, Timberlake Wertenbaker, Samantha Ellis, Juliet Gilkes Romero, Nejc Gazvoda:

“Junakinje”
prema Ovidijevim “Heroidama”

Redatelj: Aleksandar Popovski

 

Nakon mladalačke zbirke poezije Amores rimski pjesnik Publije Ovidije Nazon napisao je i zbirku od 21 ljubavnog pisma u stihovima sa naslovom Heroides ili Epistulae Heroidum. Zbirka koja u kontekstu latinske književnosti kao pisane poezije predstavlja žanrovsku novost, sadrži pisma poznatih heroina iz grčkih mitova koje pišu muškarcima svojih života; oni bi ih napuštali, odbacivali, izdavali na razne načine. Ovidijeve Heroide su žanrovska inovacija koja se u principu oslanja na Homera, Vergilija, Horacija, Sapfo i druge, ali primjenjujući mitološku građu autorice pisama i njihove naslovnike prikazuje kao stvarne ličnosti onoga doba. Penelopa piše Odiseju, Briseida Ahileju, Fedra Tezeju, Enona Parisu, Hipsipila i Medeja Jazonu, Didona Eneji, Hermiona Orestu itd. U suvremenoj verziji koju je 2020. koncipirao umjetnički savjet londonskog kazališta Jermyn Street Theatre (u čijoj je produkciji tekst bio u studenom 2020. i premijerno prikazan na internetu), ženska pisma napisalo je petnaest vodećih britanskih dramatičarki. Petnaest monologa predstavlja novu zbirku − u složenom dramskom tekstu Ovidijevi motivi su adaptirani tako da stilski i žanrovski različiti monolozi sačinjavaju novo djelo namijenjeno suvremenom gledatelju.

Heroine su obilježene kontekstom rata, kontekstom mitova u kojem su označene prvenstveno kao suputnice ili stanke na putu svojih ljubavnika, čak i mitova koji su u današnjem svijetu skoro pa zaboravljeni. Heroine nisu poznate po herojskim pothvatima u bitkama niti po godinama opsada i krijumčarenja u strane gradove. Njihovi postupci uglavnom nisu baš herojski. U njihovim životima vode se intimne bitke, zbivaju se kontroverzne, afektirane ljubavne priče koje su bez iznimke ovjekovječene u legendama odnosno mitovima, najčešće nazvanim prema njihovim prolaznim suputnicima.

 

Izvedbe

Događaj je završio ili trenutno nije na rasporedu

Redatelj: Aleksandar Popovski
Dramaturginja: Eva Mahković
Kostimografkinja: Mia Popovska
Scenograf: Aleksandar Popovski
Asistent scenografa: Janez Koleš
Autor glazbe: Kiril Džajkovski
Savjetnica za scenski pokret: Anja Möderndorfer
Oblikovatelj svjetla: Andrej Koležnik
Dizajner zvuka: Sašo Dragaš
Pomoćnica redatelja i dramaturginja: Urša Majcen

 

Igraju:

Viktorija Bencik Emeršič, Ajda Smrekar, Judita Zidar, Tanja Ribič, Diana Kolenc (AGRFT), Julita Kropec (AGRFT), Mirjam Korbar, Tjaša Železnik, Veronika Železnik k. g. i Jernej Gašperin.