Eskulap – anatomska eks mašina

Izvode: Mila Manojlović i Nesim Hrvanović

Izvode: Mila Manojlović i Nesim Hrvanović

Izvedbe