(RUTA GRUPA TRIGLAV) Iza Strehar: Iskoristi i odbaci me / Mestno gledališče Ljubljansko

RUTA – Regionalna unija teatara
Mestno gledališče Ljubljansko
Iza Strehar: Iskoristi i odbaci me u režiji Gregora Grudena

RUTA Grupa Triglav – Regionalna unija teatara
Mestno gledališče Ljubljansko
Iza Strehar: Iskoristi i odbaci me u režiji Gregora Grudena
Tvrđava Minor na Malom Brijunu
Polazak broda u 20:30H iz Fažane na Mali Brijun

Izvedbe

  • Redovna predstava
    19.08.2021 20:30