19.01.

Sub
Redovna predstava
Lenka Udovički

18.01.

Pet
Redovna predstava
Lenka Udovički

17.01.

Čet
Redovna predstava
Lenka Udovički